zapomniałeś hasła? zapomniałeś hasła?
Jakość kontrolowana - nr 1 na rynku

Szkoła Jakości

 

Szkoła Jakości Exact Systems to innowacyjny projekt edukacyjny, powstały w kwietniu 2014r. Projekt skierowany jest do kontrolerów jakości, który ma zapewnić doskonałe przygotowanie do pracy w dziale jakości.

W ramach Szkoły Jakości, pierwszej tego typu inicjatywie w obszarze kontroli jakości w Polsce, proponujemy uczestnikom szeroki wachlarz warsztatów w zakresie metod i technologii wykorzystywanych w kontroli jakości w zakładach produkcyjnych, takich jak np.: Podstawy metrologii, Kontrola jakości w przemyśle motoryzacyjnym, Lean Manufacturing, G8D, Relacje B2B, PFMEA. Ostatnio wprowadziliśmy również nowe panele szkoleniowe, tj.: zarządzanie czasem pracy oraz warsztaty z zakresu obsługi MS Excel i MS PowerPoint.

Do tej pory odbyły się już 33 edycje szkoleń, z których wynika, że projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Przeszkoliliśmy dotychczas 982 uczestników, z czego zdecydowana większość z nich to studenci uczelni wyższych. Średni wynik satysfakcji z każdego szkolenia kształtuje się na poziomie: 93,9%.

Szkoła w praktyce

Zajęcia prowadzą przedstawiciele sektora produkcyjnego, osoby ze środowiska akademickiego jak również specjaliści w dziedzinie filozofii Lean Manufacturing. Wśród trenerów znajdują się m.in.: Łukasz Łagodziński – Globalny Menadżer Jakości w Grupie Exact Systems, Patrycja Gałwiaczek – manager ds. rozwoju sprzedaży w Exact Systems, dr inż. Roman Wilczak i Marcin Mruk, byli wykładowcy Politechniki Częstochowskiej, Maciej Worsztynowicz – wykształcony trener, długoletni pracownik Nexteer Automotive, obecnie związany również z branżą motoryzacyjną, Jakub Cieśla - Kierownik Działu Jakości w Exact Systems,  Martyna Drabowicz - Inżynier Jakości/ Starszy Inspektor ds. BHP w Exact Systems.

Każda edycja Szkoły Jakości to 4 moduły szkoleniowe, 16 godzin bezpłatnych zajęć teoretyczno-praktycznych oraz Dyplom ukończenia Szkoły Jakości Exact Systems, który otrzymują uczestnicy szkolenia po pozytywnym zaliczeniu końcowego egzaminu.