zapomniałeś hasła? zapomniałeś hasła?
Jakość kontrolowana - nr 1 na rynku

Procedura rekrutacji

Kapitałem Exact Systems są ludzie. Poszukujemy pracowników, którzy dzięki zaangażowaniu, otwartości oraz kreatywności przyczynią się do bardzo dobrych wyników i szybkiego rozwoju naszej firmy.

Proces rekrutacji w Exact Systems obejmuje standardowo dwa główne kroki:

Krok 1: Weryfikacja dokumentów aplikacyjnych

Wybór kandydatów zaczynamy od zapoznania się z nadesłanymi dokumentami. Oceniamy zgodność umiejętności i kwalifikacji kandydata z oczekiwaniami przedstawionymi w ogłoszeniu rekrutacyjnym.

Krok 2: Rozmowa kwalifikacyjna

Osoby, które przesłały do nas najlepsze dokumenty aplikacyjne, zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną w odpowiednim oddziale terenowym. Podczas rozmowy zapoznajemy się z kandydatem, jego umiejętnościami, wiedzą, doświadczeniem, znajomością języków obcych (jeśli dane stanowisko tego wymaga), zainteresowaniami. Jednocześnie, kandydat uzyskuje dodatkowe informacje o Exact Systems oraz stanowisku, na które aplikuje. Standardowo odbywają się dwie takie rozmowy.

Każda rozmowa zawiera także część praktyczną, w której kandydatów prosimy o wypełnienie odpowiednich testów weryfikujących predyspozycje kandydata do pełnienia określonego stanowiska oraz umiejętności manualne.

Informacje na temat prowadzonych rekrutacji Kandydaci znajdą tutaj.

Formularz - dane

Poniżej znajduje się plik Excell, który po pozytywnym przejściu rekrutacji należy pobrać, uzupełnić i przesłać na adres e-mail odpowiedniego Koordynatora/ Kierownika Oddziału.
Plik działa w Excel 2007, Excel 2010, a także w darmowym OpenOffice 3.3.

Formularz
  • xlsx Formularz Danych Zleceniobiorcy 2659,101 kb
X e-learning Wchodzę