zapomniałeś hasła? zapomniałeś hasła?
Jakość kontrolowana - nr 1 na rynku

Opis stanowisk

Kontroler Jakości

Kontroler Jakości to osoba odpowiedzialna za realizację zleceń kontroli, naprawy oraz sortowania komponentów i wyrobów gotowych zgodnie z...

więcej
Kontroler Jakości

Kontroler Jakości to osoba odpowiedzialna za realizację zleceń kontroli, naprawy oraz sortowania komponentów i wyrobów gotowych zgodnie z kryteriami przekazanymi przez Klienta. Kontroler Jakości musi posiadać zdolności manualne, umiejętności działania według procedury i instrukcji, znać techniki pomiarowe i potrafić czytać rysunek techniczny. Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna posiadać umiejętności posługiwania się suwmiarką, szczelinomierzem czy mikrometrem i być zaangażowana w realizację każdego z powierzonych działań. Na tym stanowisku świetnie sprawdzają się ludzie młodzi, ambitni, nastawieni na rozwój.

Koordynator Jakości

Koordynator Jakości jest odpowiedzialny za organizację i nadzór nad realizacją zleceń przekazanych przez Klienta oraz koordynację prac podległego...

więcej
Koordynator Jakości

Koordynator Jakości jest odpowiedzialny za organizację i nadzór nad realizacją zleceń przekazanych przez Klienta oraz koordynację prac podległego mu zespołu Kontrolerów Jakości.  Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy dbanie o właściwą realizację zleceń, przestrzeganie standardów jakościowych oraz zgodność dokumentacji z wymogami wewnętrznymi firmy oraz Klienta. Koordynator jest odpowiedzialny za systematyczne podnoszenie jakości obsługi Klienta, rozwiązywanie problemów jakościowych, wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych oraz bieżący kontakt z Klientami odnośnie spraw dotyczących realizowanych zleceń i ich rozliczenia. Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna wykazywać się umiejętnością organizowania pracy swojej jak rówenież podległego zespołu.

Inżynier Rezydent

Rezydent reprezentuje naszego Klienta na terenie zakładu odbiorcy części.  Do głównych obowiązków naszych Rezydentów należy dbałość o...

więcej
Inżynier Rezydent

Rezydent reprezentuje naszego Klienta na terenie zakładu odbiorcy części.  Do głównych obowiązków naszych Rezydentów należy dbałość o odpowiednie standardy jakości danego produktu oraz szybkie wyjaśnienie ewentualnych problemów. Poprzez natychmiastowe podjęcie działań w celu sprawnego rozwiązania problemu jakościowego Rezydent ogranicza ryzyko powstania szkody na reputacji firmy, której jest przedstawicielem. Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna wykazywać się umiejętnością analitycznego myślenia, kreatywnością oraz wysokimi zdolnościami interpersonalnymi.

Team Leader

Team leader to osoba nadzorująca pracę kontrolerów w wyznaczonym zakresie przez koordynatora jakości. Do najważniejszym obowiązków Team Leadera...

więcej
Team Leader

Team leader to osoba nadzorująca pracę kontrolerów w wyznaczonym zakresie przez koordynatora jakości. Do najważniejszym obowiązków Team Leadera należą bezpośredni nadzór nad realizacją zleceń, szkolenie nowo przyjętych kontrolerów, wprowadzanie raportów dziennych do extranetu, opracowywanie specyfikacji kontroli dla każdego nowego zlecenia oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji. Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna wykazywać się umiejętnością organizowania pracy swojej oraz zespołu.

Audytor działu jakości

Audytor działu jakości to osoba, która monitoruje poziom jakości usług oraz pilnuje przestrzegania zasad i procedur zgodnie ze specyfikacją ISO....

więcej
Audytor działu jakości

Audytor działu jakości to osoba, która monitoruje poziom jakości usług oraz pilnuje przestrzegania zasad i procedur zgodnie ze specyfikacją ISO. Do najważniejszych obowiązków audytora działu jakości należą m.in. kontrole wewnętrzne oddziałów, wdrażanie systemu 5S w obszarach działalności firmy, wsparcie dla wprowadzanych działań korygujących i zapobiegawczych oraz identyfikacja i ocena potencjalnych rodzajów ryzyka. Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna znać normy ISO 9001 oraz normy ISO/TS 16949, posiadać doskonałe umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, nienaganną aparycję oraz umiejętność dostosowywania swojego zachowania do wymogów sytuacji.

Koordynator ds. optymalizacji procesów

Koordynator ds. optymalizacji procesów jest to osoba, której zadaniem jest wprowadzanie usprawnień w celu poprawy jakości, wzrostu wydajności,...

więcej
Koordynator ds. optymalizacji procesów

Koordynator ds. optymalizacji procesów jest to osoba, której zadaniem jest wprowadzanie usprawnień w celu poprawy jakości, wzrostu wydajności, skrócenia czasu realizacji, redukcji kosztów i strat. Odpowiedzialna będzie m.in. za opracowywanie analiz wydajności, koordynowanie, przeprowadzanie i rozwijanie systemu szkoleń z zakresu Lean, wdrażanie narzędzi systemu ciągłego doskonalenia. Na tym stanowisku najlepiej sprawdzą się osoby samodzielne z własną inicjatywą i potrafiące pracować nad wieloma projektami jednocześnie. Niezbędna jest praktyczna znajomość technik i metod Lean Manufacturing oraz narzędzi zarządzania jakością (8D, 5 WHY, Ishikawa, PDCA). 

X e-learning Wchodzę