zapomniałeś hasła? zapomniałeś hasła?
Jakość kontrolowana - nr 1 na rynku

Nota prawna

Nota prawna określa warunki i zastrzeżenia dotyczące użytkowania serwisu internetowego i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie w jakikolwiek sposób z serwisu oznacza akceptację niniejszych warunków.

Warunki i Zastrzeżenia

  1. Treść strony internetowej Exact Systems chroniona jest prawem autorskim. Zawartość serwisu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba, że Exact Systems wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem korzystania o charakterze nie komercyjnym dla użytku osobistego. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.
  2. Nazwy handlowe, nazwy zakładów  lub inne oznaczenia zmieszczone na stronie internetowej Exact Systems stanowią zarejestrowane znaki towarowe i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
  3. Nie wolno rozprowadzać, zmieniać, przekazywać, przesyłać czy wykorzystywać zawartości tej Witryny do użytku publicznego lub w celach komercyjnych, włączając w to teksty, obrazy, nagrania i filmy wideo, bez pisemnej zgody Exact Systems S.A. Należy założyć, że wszystko co można zobaczyć lub przeczytać w tej Witrynie, podlega prawu autorskiemu, chyba że zastrzeżono inaczej, i nie może być wykorzystane w inny sposób niż określono w Warunkach i Zastrzeżeniach lub w tekście w Witrynie, bez pisemnej zgody Exact Systems S.A.
  4. Exact Systems S.A. nie gwarantuje, że sposób użycia materiałów wyświetlonych w Witrynie nie narusza praw innych podmiotów.
  5. Pomimo, że Exact Systems S.A. dokłada wszelkich starań, aby umieszczone w Witrynie informacje były ścisłe i aktualne, nie daje gwarancji co do treści, którą wprowadzono do Witryny w stanie niezmienionym. Exact Systems S.A. nie ponosi odpowiedzialności za następstwa korzystania z tej Witryny oraz jej zawartości. W szczególności, Exact Systems S.A. nie odpowiada za ścisłość, kompletność, adekwatność, terminowość ani zakres informacji zawartej w Witrynie. Exact Systems S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody lub zainfekowanie wirusem komputera czy innej własności wynikłe z dostępu, korzystania albo przeglądania Witryny lub z powodu pobrania jakichkolwiek materiałów, danych, testów, obrazów, filmów wideo i nagrań z tej Witryny. Exact Systems S.A. zastrzega sobie prawo do przerwania lub nieprzedłużenia działania części lub całości swojej Witryny. Exact Systems S.A. nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za przerwanie lub nieprzedłużenie funkcjonowania części lub całości swojej Witryny, wynikłe z działania lub zaniechania ze strony personelu Exact Systems S.A. lub osób trzecich.
  6. Witryny internetowe Exact Systems S.A. zawierają informacje o usługach. Informacje zawarte w serwisie mają jedynie charakter informacyjny. Żadna informacja zamieszczona w niniejszym serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
  7. Exact Systems S.A. informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w niniejszym serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez Exact Systems S.A.  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte
  8. Exact Systems S.A. ma prawo w każdej chwili skorygować te Warunki i Zastrzeżenia modernizując ten zapis. Korekty te są wiążące, należy więc systematycznie odwiedzać tę stronę, aby przejrzeć bieżące Warunki i Zastrzeżenia.
  9. Niedozwolone jest włączanie tej Witryny do innych witryn lub części witryn należących do podmiotów innych niż Exact Systems S.A.

 

X e-learning Wchodzę