zapomniałeś hasła? zapomniałeś hasła?
Jakość kontrolowana - nr 1 na rynku

Jesteś Producentem

PROCESS IMPROVEMENTS

Process Improvements odpowiada na pytania: czy masz problem z procesem produkcyjnym? Czy jakość Twoich wyrobów nie jest wystarczająca?

Pomysły i zaangażowanie – zapewnią je nasi Inżynierowie i Specjaliści przy rozwiązywaniu danego problemu z procesem lub modyfikacją produktu. Takie rozwiązanie jest idealne, jeśli zaangażowanie własnych Inżynierów w inną pracę lub brak pomysłów utrudniają wprowadzenie zmian.

 

ZABEZPIECZENIE WYROBU GOTOWEGO

Usługa zabezpieczenie wyrobu gotowego odpowiada na pytanie: czy potrzebujesz pełnej kontroli wyrobu gotowego?

100% - taką pewność zgodnych ze specyfikacją jakościową dostaw otrzymuje Producent, jeśli zdecyduje się na nasze wsparcie w kontroli wyrobu gotowego.

 

CONTROLLED SHIPPING LEVEL II

CSL II odpowiada na pytanie: czy potrzebujesz kontroli poziomu drugiego?

Przekazanie prowadzenia kontroli w procesie CSL II wpłynie na mobilizację dostawców do poprawy jakości dostarczanych komponentów.

 

AUDYTY VDA 6.3

Audyt procesu wg VDA 6.3 odpowiada na szereg pytań, np.: co mogę poprawić/usprawnić u siebie w zakresie normy ISO 9001 i TS 16949? Czy procesy produkcyjne u moich usługodawców/dostawców przebiegają poprawnie wg norm?

Audyt procesu wg VDA 6.3 to profesjonalna usługa świadczona przez naszych najlepszych specjalistów z ogromnym doświadczeniem w działach jakości w przemyśle Automotive. Ma on na celu wskazanie tych elementów procesów produkcyjnych, które wymagają poprawy. Nasi Audytorzy, patrząc „świeżym okiem” są w stanie szybko wychwycić niezgodności w już istniejących projektach, a także wspomóc w projektowaniu wewnętrznych procesów APQP/PPAP- poprzez nadzorowanie nowych projektów wdrożeniowych oraz projektowanie wyrobów i procesów produkcyjnych.

 

SORTING & REWORK

Sorting & Rework to odpowiedź na dwa pytania: czy masz do czynienia z wadliwą dostawą komponentów? Czy istnieje zagrożenie ciągłości Twojego procesu produkcyjnego?

60 minut - tyle potrzebujemy, aby zareagować na pytanie Producenta i rozpocząć selekcję/kontrolę wadliwej dostawy komponentów.

 

EXTRANET

Extranet odpowiada na pytanie: czy potrzebujesz narzędzia wspomagającego monitoring wadliwości komponentów od Dostawców?

24h/7dni – nasz system raportowania online daje Producentowi stały i bieżący dostęp do przebiegu procesu reklamacyjnego i umożliwia analizę wyników kontroli jakościowej dostaw.

 

REZYDENTURA

Rezydentura odpowiada na pytanie: czy jesteś zmęczony zaangażowaniem większości swojego czasu w sprawy problematycznych dostawców?

Rezydent Inżynier – on pozwoli Producentowi na sprawniejsze działanie i umożliwi zaangażowanie również w inne sprawy. Dodatkowo, firma Dostawcy uzyskuje bieżące wsparcie w przypadku nieprzewidzianych problemów z jakością dostaw.

X e-learning Wchodzę