zapomniałeś hasła? zapomniałeś hasła?
Jakość kontrolowana - nr 1 na rynku

Jesteś Dostawcą

SORTING & REWORK

Sorting & Rework to odpowiedź na dwa pytania: czy masz problem jakościowy z dostawą u Klienta? Czy istnieje ryzyko zatrzymania linii produkcyjnej Klienta z powodu wadliwych komponentów w Twojej dostawie?

60 minut - tyle potrzebujemy, aby zareagować na pytanie Dostawcy i rozpocząć selekcję/kontrolę dostawy komponentów. W konsekwencji dostarczamy na linię produkcyjną Klienta jedynie zgodne komponenty i nie dopuszczamy do jej zatrzymania.

 

ZABEZPIECZENIE WYROBU GOTOWEGO

Usługa zabezpieczenie wyrobu gotowego odpowiada na pytanie: czy chcesz zabezpieczyć jakość swoich komponentów przed wysyłką do Klienta?

100% - taką pewność zgodnych ze specyfikacją jakościową dostaw otrzymuje Dostawca, jeśli zdecyduje się na nasze wsparcie w kontroli wyrobu gotowego. W konsekwencji zabezpiecza się przed kosztownymi reklamacjami Klienta.

 

EXTRANET

Extranet odpowiada na pytanie: czy brakuje Ci rzetelnych i obiektywnych danych dotyczących procesu reklamacji?

24h/7dni – nasz system raportowania online daje Dostawcy stały i bieżący dostęp do przebiegu procesu reklamacyjnego i umożliwia analizę wyników kontroli jakościowej dostaw.

 

REZYDENTURA

Rezydentura odpowiada na dwa pytania: czy ciągłe problemy jakościowe utrudniają Ci utrzymanie dobrych relacji z Klientem? Czy zależy Ci na poprawie wizerunku Twojego zakładu w oczach Klienta?

Rezydent Inżynier – on będzie reprezentował interesy Dostawcy i utrzymywał w jego imieniu dobre relacje z Klientem. Dodatkowo, firma Dostawcy uzyskuje bieżące wsparcie w przypadku nieprzewidzianych problemów z jakością dostaw.

 

PROCESS IMPROVEMENTS

Process Improvements odpowiada na pytania: czy Klient wymaga od Ciebie zmian w produkcie lub usprawnienia w procesie produkcyjnym? Czy nie jesteś w stanie poradzić sobie z tym we własnym zakresie?

Pomysły i zaangażowanie – zapewnią je nasi Inżynierowie i Specjaliści przy rozwiązywaniu danego problemu z procesem lub modyfikacją produktu. Takie rozwiązanie jest idealne, jeśli zaangażowanie własnych Inżynierów w inną pracę lub brak pomysłów utrudniają wprowadzenie zmian satysfakcjonujących Klienta.

 

CONTROLLED SHIPPING LEVEL II

CSL II odpowiada na pytanie: czy powtarzające się problemy z jakością Twoich dostaw spowodowały, że Klient uruchomił procedurę kontroli poziomu drugiego?

Przekazanie prowadzenia kontroli w procesie CSL II umożliwi bieżące zaspokojenie zamówień oraz czas na wprowadzenie stosownych zmian i wyeliminowanie niedociągnięć.

 

AUDYTY VDA 6.3

Audyt procesu wg VDA 6.3 odpowiada na szereg pytań, np.: czy w związku z planowaną certyfikacją ISO 9001 i TS 16949 wszystkie elementy moich procesów produkcyjnych są na odpowiednim poziomie? Czy pamiętałem o każdym aspekcie norm? Czy potencjalny Klient może mnie zatwierdzić jako Dostawcę? Czy obecny Klient może mieć pewność, że moje procesy produkcyjne są na odpowiednim poziomie?

Audyt procesu wg VDA 6.3 to profesjonalna usługa świadczona przez naszych najlepszych specjalistów z ogromnym doświadczeniem w działach jakości w przemyśle Automotive. Ma on na celu wskazanie tych elementów procesów produkcyjnych, które wymagają poprawy przed przystąpieniem do procesu certyfikacji ISO 9001 i TS 16949. Nasi Audytorzy, patrząc „świeżym okiem” są w stanie szybko wychwycić obszary do poprawy i pomóc w usunięciu wszelkich niezgodności, które mogłyby zaważyć na dobrej współpracy z obecnym Klientem bądź na ostatecznej decyzji potencjalnego nowego Klienta.

X e-learning Wchodzę