zapomniałeś hasła? zapomniałeś hasła?
Jakość kontrolowana - nr 1 na rynku

Grupa Kapitałowa

Grupa Exact Systems składa się z Exact Systems S.A. oraz dwunastu spółek zależnych. Exact Systems S.A. jako jednostka dominująca w Grupie koordynuje działania spółek zależnych na rynkach zagranicznych. Poszczególne spółki zależne świadczą na danym rynku usługi o podobnym zakresie jak Exact Systems S.A. w Polsce (z wyjątkiem Automotive Assembly Systems, która świadczy usługi w zakresie podmontażu polegającego na łączeniu dwóch lub trzech komponentów w jedną całość stanowiącą moduł lub gotowy komponent, który następnie może zostać zamontowany w wyrobie gotowym).

 

 

Exact Systems S.A. (Polska)
Spółka świadczy wyspecjalizowane usługi w zakresie kontroli, selekcji oraz naprawy komponentów
i podzespołów na rynku polskim.

Automotive Assembly Systems Sp. z o.o. (Polska)
Spółka świadczy wyspecjalizowane usługi w zakresie podmontażu komponentów
i podzespołów na rynku polskim.

Control + Rework Service Polska Sp. z o.o. (Polska)
Spółka świadczy wyspecjalizowane usługi w zakresie kontroli, selekcji oraz naprawy komponentów, podzespołów i samochodów na rynku polskim.

Exact Systems Slovakia S.r.o. (Słowacja)
Spółka świadczy wyspecjalizowane usługi w zakresie kontroli, selekcji oraz naprawy komponentów
i podzespołów na rynku słowackim.

Exact Systems Czech Republic S.r.o. (Czechy)
Spółka świadczy wyspecjalizowane usługi w zakresie kontroli, selekcji oraz naprawy komponentów
i podzespołów na rynku czeskim.

Exact Systems Kalite Kontrol Ltd. Sti. (Turcja)
Spółka świadczy wyspecjalizowane usługi w zakresie kontroli, selekcji oraz naprawy komponentów
i podzespołów na rynku tureckim.

Exact Systems s.r.l (Rumunia)
Spółka świadczy wyspecjalizowane usługi w zakresie kontroli, selekcji oraz naprawy komponentów
i podzespołów na rynku rumuńskim.

Exact Systems Ltd. (Cypr)
Przedmiotem działalności jest finansowanie spółek z Grupy Emitenta poprzez udzielanie pożyczek na warunkach rynkowych.

Exact Systems Ltd. (Wielka Brytania)
Spółka świadczy wyspecjalizowane usługi w zakresie kontroli, selekcji oraz naprawy komponentów
i podzespołów na rynku brytyjskim.

AO Exact Systems (Rosja)
Spółka świadczy wyspecjalizowane usługi w zakresie kontroli, selekcji oraz naprawy komponentów
i podzespołów na rynku rosyjskim.

Control + Rework Service NV (Belgia)
Spółka świadczy wyspecjalizowane usługi w zakresie kontroli, selekcji oraz naprawy komponentów
i podzespołów na rynku belgijskim i holenderskim.

Exact Systems Hungary Ktf. (Węgry)
Spółka świadczy wyspecjalizowane usługi w zakresie kontroli, selekcji oraz naprawy komponentów
i podzespołów na rynku węgierskim.

Exact Systems Technology (Shanghai) Co., Ltd. (Chiny)
Spółka świadczy wyspecjalizowane usługi w zakresie kontroli, selekcji oraz naprawy komponentów
i podzespołów na rynku chińskim.

X e-learning Wchodzę