zapomniałeś hasła? zapomniałeś hasła?
Jakość kontrolowana - nr 1 na rynku

Aktualności

Więcej Aktualności znajdą Państwo w zakładce Biuro Prasowe.

05.05.2017 Exact Systems S.A. potwierdza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej oraz notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Exact Systems S.A. („Exact Systems”, „Spółka”, a wraz ze spółkami zależnymi „Grupa” lub „Grupa Exact Systems”), lider branży kontroli jakości części i samochodów produkowanych w Polsce oraz jedna z największych firm w branży w Europie, zamierza przeprowadzić publiczną ofertę akcji Spółki oraz ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Ostateczna decyzja dotycząca terminu przeprowadzenia Oferty będzie uzależniona od sytuacji rynkowej. Szczegółowe informacje na temat Oferty zostaną opublikowane w prospekcie emisyjnym po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”), z uwzględnieniem ewentualnych aneksów lub komunikatów aktualizujących wymaganych przepisami polskiego prawa
więcej

 

 

X e-learning Wchodzę